Wiskunde B

3. Parameterkrommen (lijn en cirkel)

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze video! In deze wiskunde B uitlegvideo gaan we het hebben over parameterkrommen. In deze video gaan we het hebben over de parametervoorstelling van een lijn, de parametervoorstelling van een cirkel en hebben we het tot slot over een vergelijking opstellen aan de hand van een parametervoorstelling. 

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Eliminatie

Bij eliminatie van een variabele wordt een stelsel van een vergelijking zo herschreven dat die variabele niet meer voorkomt in de vergelijking

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Parameter

De letter in een formule die eigenlijk een constante voorstelt. Het lijkt op een variabele, maar een variabele (x of y) kan iedere waarde aannemen, terwijl een parameter maar één constante waarde heeft

Pi

Een symbool, genoteerd als π, dat in wiskunde en de meetkunde gebruikt wordt. De waarde wordt vaak afgekort tot 3,14

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel: een punt aan de buitenrand en het middelpunt

Substitutie

Het vervangen van een uitdrukking door een andere uitdrukking

E1: Meetkundige vaardigheden

E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde

E3: Vectoren en inproduct